PAMÁTKY KOLEM NÁS - Nástěnná malba

Ve velmi zajímavé přednášce seznámila návštěvníky s technikami nástěnné malby užité v historických objektech, patřících pod správu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, Mgr. Jana Šubrtová.

V průběhu přednášky byly promítány záběry ukázek nástěnné malby vybraných památek.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj