Škola v mlze jede - děti v Kedjom - Keku sází nový les!

přednáška z cyklu Knihovníci a přátelé knihovny cestují

úterý 9. 9. 2014, 18.00 hodin 

hosté: Barbara Tesařová a Natálie Babčanová, KedjomKeku, o. s. 

Občanské sdružení KedjomKeku bylo založeno v roce 2010. Cílem členů je podporovat rozvoj stejnojmenné horské oblasti na severozápadě Kamerunu a zároveň zachovat unikátní přírodní prostředí mlžného lesa. V květnu 2012 bylo postaveno vzdělávací a výzkumné centrum. Ve škole se od listopadu 2012 učí. První třídu navštěvovala necelá desítka dětí, v druhém školním roce 2013/2014 již na dvě desítky dětí. 

Pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj