Franz hrabě Clam-Gallas: poslední svého rodu

přednáška ke 160. výročí narození Franze hraběte Clam-Gallase

úterý 30. 9. 2014, 18.00 hodin 

host: PhDr. Milan Svoboda, PhD.

 

"Franz Clam-Gallas (1854-1930) patřil k významným osobnostem pozdní rakouské říše. Na svých statcích v severních Čechách působil jako mecenáš, hospodář a ochránce Jizerských hor. 160. výročí jeho narození si připomeneme přednáškou o tomto aristokratu, jemuž bude v říjnu 2014 věnována samostatná výstava v liberecké KVK."

 

pořádá: Frýdlantsko – spolek pro kulturní krajinu Hejnice ve spolupráci s KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj