Witajće k nam Serbam w Hornjej Lužicy!

přednáška v rámci Dnů české a německé kultury

středa 5. 11. 2014, 18.00 hodin 

host: Hana Buder z Budyšína (Hanka Budarjowa)

 

Hana Buder (Hanka Budarjowa) z Budyšína vás ve své přednášce pozve k návštěvě u našich sousedů, Lužických Srbů. Přednáška v lužické srbštině, do češtiny tlumočí Lucie Nováková.

pořádá: KVK v Liberci

Paní Hana Budarjowa seznámila přítomné s životem Lužických Srbů v sousedním Sasku i Braniborsku, hovořila o kouzelné krajině Horní Lužice, o lužickém školství, kultuře i zvycích. Vyjmenovala několik zajímavých turistických cílů, doporučila k návštěvě krásná města i vesnice sousedního regionu. Dotazy z publika směřovaly ke kulinářským specialitám Lužických Srbů, lidé se ptali na vánoční trhy, zajímali se o konkrétní zvyky a tradice. Návštěvníci mohli porovnat podobnost i odlišnost lužické srbštiny s češtinou, paní Budarjowa hovořila lužicko-srbsky a do češtiny tlumočil Radek Čermák, redaktor Česko-lužického věstníku. Zájemci si mohli odnést i tištěné materiály o Lužických Srbech a o Lužici.

velký sál, 2. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj