RAKOUSKO A ČESKÉ ZEMĚ/ČESKOSLOVENSKO V MINULOSTI - Československo-rakouské politické vztahy ve stínu studené války v letech 1945-1955

Přednáška se pokusila zmapovat nejdůležitější události československo-rakouských politických vztahů v prvním desetiletí po druhé světové válce. Vzájemné vztahy obou států byly posuzovány v kontextu studené války. Opomenuty rovněž nebyly ani nejvýznamnější vnitropolitické změny v Československu a Rakousku a jejich vliv na zahraniční politiku příslušného státu. S obrazovou prezentací. Přednáškou posluchače provedl PhDr. Miroslav Šepták z Národního archivu v Praze.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj