Tradiční či moderní? Hledání „věčné“ architektury v díle Fritze Lehmanna

přednáška z cyklu Památky kolem nás

čtvrtek 24. 9. 2015, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jaroslav Zeman, Památkový ústav, územní odborné pracoviště Liberci

 

 

 

Třebaže šluknovský rodák Fritz Lehmann (18. července 1889, Šluknov – 26. října 1957, Vídeň) patřil k nejúspěšnějším německým architektům působícím v meziválečném Československu, nebyla kupodivu jeho tvorbě až na několik výjimek doposud věnována větší pozornost, ačkoliv portfolio realizovaných projektů bylo skutečně úctyhodné. Zahrnovalo jak náhrobky, administrativní a bankovní paláce či činžovní domy, tak i projekty individuálního bydlení. Východiskem jeho osobité tvorby byl tradicionalismus a moderní „historismus,“ jejichž podstatou je kombinace retrospektivních tendencí a moderních prvků a které díky své údajné nepůvodnosti donedávna představovaly rozporuplně hodnocený fenomén, zejména mezi badateli, preferujícími lineární „funkcionalistický“ model vývoje architektury. Moderní historismus se tak ocitl na periferii dějin umění, čímž vznikl značně deformovaný a neúplný obraz. Během posledních dvou dekád se však tento pohled začíná měnit a pozvolna dochází k rehabilitaci historizující a tradicionalistické tvorby, která získává zpět své zasloužené místo v dějinách architektury.místo konání:

 

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj