Islámský fundametalismus

přednáška 

úterý 6. 10. 2015, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jan Dušek, středoškolský profesor

 

 

Jan Dušek

 

Lektor popíše okolnosti vzniku a vývoje islámského fundamentalismu, jeho umírněných i radikálních forem a projevů. V jednotlivých bodech bude vysvětlena základní ideologie islámského fundamentalismu, vycházející z doktrín wahhábismu resp. salafismu a učení S. Qutba. Pozornost bude věnována militantním podobám tohoto učení.

Výklad bude dále zaměřen na popis šíření radikálního islamismu od r. 1979 do současnosti, včetně osvětlení okolností vzniku a působení Al Kajdy a tzv. Islámského státu.

Nakonec bude stručně objasněno pozadí, průběh a výsledky tzv. Arabského jara, zmíněna bude i problematika islámu v rámci EU. 

velký sál, 2. patro 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj