Židovské ženy ve středověku

přednáška z cyklu Ženy v judaismu

čtvrtek 25. 2. 2016, 18.00 hodin 

host: Terezie Dubinová, PhD., kulturoložka a hebraistka

 

 

Terezie Dubinová Terezie Dubinová, Ph.D

Foto: Zuzana Zoňová – Ševčíková, Sensitive Photography

 

 

  • Jaký byl jejich život v diaspoře?  
  • Jaké bylo postavení židovských žen ve středověké Evropě a jaký vliv na něj mělo většinové křesťanské náboženství?
  • Jakou roli rabíni - zákonodárci ženám přisoudili a jak ideál vytyčený  náboženským právem (halachou) odpovídal či neodpovídal každodenní realitě?
  • Jakou roli hrály židovské ženy v rodině či v podnikání svých manželů?
  • Jak vnímala roli žen židovská mystika – kabala?

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj