Co nevíte o historii česko-francouzských vztahů

přednáška o česko-francouzských vztazích

středa 27. 4. 2016, 18.00 hodin 

host: PhDr. Zuzana Raková, PhD.

 

 

Cílem přednášky je provést posluchače stručným vývojem česko-francouzských vztahů od středověku po současnost. Hlavní pozornost bude věnována 19. a 20. století, vývoji frankofonních spolků a institucí v českých zemích (Alliances francaises, atd.), možnostem výuky francouzštiny a několika významným osobnostem francouzsko-českých vztahů (Ernest Denis, Louis Eisenmann, Hanuš Jelínek, Edvard Beneš) a jejich významu pro vzájemné poznání obou kultur.

malý sál, 4. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj