Tělo a duše ve zdraví a nemoci

přednáška z cyklu Jeden lot předcházení lepší než jedna libra léčení

pátek 14. 10. 2016, 18.00 hodin 

host: MUDr. Zdeněk Susa, lékař a evangelický kazatel

 

 

Zdeněk Susa je lékař s dlouholetou praxí na různých pracovištích. Zamýšlí se nad pojmy zdraví a nemoc, nad vztahy těla a psychiky i nad potřebou důvěry k úspěšnému léčení.

 

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu zdraví SML a MK ČR.

Přednášky jsou organizovány ve spolupráci s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj