Iracionální užívání léků - Proč se držet poznatků vědecké medicíny?

přednáška bude zaměřena na (ne)rozumné užívání léků, uvedena bude v rámci projektu Jeden lot předcházení lepší než jedna libra léčení 

úterý 22. 11. 2016, 18.00 hodin 

host: Mgr. Tomáš Cikrt, farmaceut

 

 

Jakých chyb se dopouštějí pacienti při užívání léků a lékaři při jejich předepisování? Jakým mýtům o lécích lidé věří a proč je zdravější držet se poznatků vědecké medicíny? Přednáška bude zaměřena na (ne)rozumné užívání léků v medicíně a v péči o zdraví s ohledem na seniorský věk.

Mgr. Tomáš Cikrt, vzděláním farmaceut, v minulosti pracoval jako mluvčí ministerstva zdravotnictví, zastával funkci šéfredaktora Zdravotnických novin nebo byl moderátorem diskusního pořadu televize Z1. V současnosti působí jako nezávislý konzultant a publicista.

pořádá: KVK v Liberci ve spolupráci s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové

velký sál, 2. patro

Projekt je finančně podpořen MK ČR a Fondem zdraví a prevence SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj