Sportovní letectví v Libereckém kraji po 2. světové válce

přednáška z cyklu Památky kolem nás

úterý 13. 12. 2016, 18.00 hodin 

host: PhDr. Vojtěch Hájek, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Praha, Katedra historie Technické univerzity v Liberci

 

 

Přednáška se zaměří na vývoj sportovního letectví po druhé světové válce v hranicích současného Libereckého kraje, jelikož vývoj v poválečném období velmi ovlivnil současný stav.

Mezi důležité mezníky patří rok 1952, kdy došlo ke konečné integraci sportovního letectví do Svazarmu a následnému rušení vybraných aeroklubů, popř. letišť.

Druhým je konec padesátých let, kdy opět došlo v rámci reorganizace k centralizaci a dalšímu snížení počtu aeroklubů. S proměnou souvisí i proměna místních center, jelikož do počátku padesátých let působila Zemská plachtařská škola v Hodkovicích. Po jejím zrušení dominoval až do roku 1990 Liberec.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu vzdělávání SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj