Krajinou okolí Jablonného od minulosti k dnešku 

přednáška z cyklu Památky kolem nás

čtvrtek 23. 2. 2017, 18.00 hodin 

hosté: Ing. Lucie Medková, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Ing. Eva Klápšťová, Nature Systems: Udržitelná architektura, urbanismus, zahradní a krajinné úpravy 

 

 

LEMBERSKO - krajina české světice

Vyprávění o hledání polozapomenutých stop sv. Zdislavy v krajinné památkové zóně Lembersko a o dobrodružném odkrývání jejího staletého příběhu zapsaného ve zdejší krajině.

MOKŘADY U NOVÉHO FALKENBURKU - místo pro přírodu i pro lidi

Příběh o tom jak na místě zamokřené louky a černé skládky vznikla krajina tůní a mokřadů. O tom, jak místní lidé a spolek Čmelák vymýšleli, jak tuto krajinu zpřístupnit lidem.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj