Oslava 1. máje na Liberecku v letech 1945 - 1989

Absolventi katedry historie ve světě vědy

nejzajímavější roky oslav Prvního máje z období 1945-1989 

úterý 18. 4. 2017, 16.30 hodin

host: Mgr. Alena Černá, Severočeské muzeum v Liberci

 

 

Přednáška absolventky katedry historie FP TU v Liberci seznámí posluchače s nejzajímavějšími roky oslav Prvního máje z období 1945-1989 tak, jak se konaly na Liberecku.

Prvomájové průvody byly v té době jedny z nejmasovějších oslav a vládnoucí Komunistická strana Československa je využívala k šíření svých idejí. Nebylo mnoho lidí, kterých by se oslavy nedotkly, a nebyl snad nikdo, kdo by oslavy neznal.

Známé téma zde bude představeno z méně známých úhlů pohledu. Přednáška přiblíží tradice, na které oslavy navazovaly, kdo stál za jejich organizací, jak probíhala propagace a konečně i jak probíhaly samotné oslavy.

pořádá: Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj