Nejen chlebem živ je člověk

Spiritualita je nedílnou částí lidského života, pokud má být smysluplný. Zamysleme se nad tím, co vše může spiritualita obsahovat a jak bohatý může být duchovní život člověka, jakkoliv se jako duchovní na první pohled třeba nezdá. Pro inspiraci k debatě zhlédneme i krátký film.

přednáší: Rev. Dr. Petr Samojský

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj