ZASTAVÍME TSUNAMI CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ?

Přednáší: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Středa 8. 11. 2017, 17.00

Pořádají: Klub prosperity a tvořivosti, z.s., Vitamíny s příběhem s.r.o. a Studio Delfín

 
Převratné změny ve způsobu života, složení potravin a stravování v průběhu posledních 50 let se projevují dramatickým nárůstem závažných civilizačních nemocí. V přednášce se posluchači seznámí s jednoduchými kroky, jak vývoji těchto nemocí předcházet.

 

Cena: 200 Kč

Rezervace online: http://vitaminyspribehem.cz/akce

Pořádají: Klub prosperity a tvořivosti, z.s., Vitamíny s příběhem s.r.o. a Studio Delfín

 

Velký sál, 2. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj