LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Starověký Egypt mezi Alexandrem Velikým a Kleopatrou

Ing. Luděk Welner provedl posluchače dvouhodinovou přednáškou, s názvem "Starověký Egypt mezi Alexandrem Velikým a Kleopatrou". Zaměřil se v ní na dramatické finále Egypta, které se odehrávalo za vlády dynastie Ptolemaiovců. Systematicky mapoval osudy jejích králů, královen, potomků a příbuzných. Popisoval jejich rušné a nevybíravé boje o egyptský trůn, mocenské zvraty, intriky a pády. Velmi detailně popsal osudy těchto aktérů od rozpadu říše Alexandra Velikého a nástupu Ptolemaia I. k moci až po impozantní zoufalé úsilí Kleopatry o záchranu Egypta před dravým Římem. Luděk Welner se dvakrát zúčastnil prací českého egyptologického ústavu na egyptských vykopávkách a je autorem několika knih s egyptskou tématikou. Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj