Břemeno paměti

premiéra knihy Petera Gehrische

pondělí 11. 12. 2017, 17.00 hodin

pořádá: KVK v Liberci

 

 

Srdečně vás zveme na premiéru knihy Petera Gehrische, která vyšla za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Města Varnsdorf. Účastníci obdrží výtisk knihy.

Peter Gehrisch, rodák z německých Drážďan, celý svůj tvůrčí život usiluje o vytváření „literárního mostu“ mezi literaturami psanými v němčině, lužické srbštině, polštině, maďarštině a češtině. Básně vybral a za jazykové spolupráce Ilony Martinovské přeložil básník a překladatel Milan Hrabal, který se již léta stará o vydávání a prezentaci děl saských autorů píšících jak lužickosrbsky tak i německy. Ve svých básních se Peter Gehrisch opírá nejen o vzpomínky na dětství, ale také reflektuje změny v krajině příhraničí. Svá sdělení pojímá jako poselství čtenářům a budoucím generacím, jejichž schopnost směřovat spíše ke změnám k lepšímu podporuje jistou nostalgií a odkrýváním krásy, kterou je možné nalézt – či si jí všimnout – právě tam, kde se jí často dostává tak málo. Jeho schopnost vše toto zachytit ve verších je tak pro českého čtenáře přínosem mj. i v poznávání života těch, s nimiž sdílíme prostor dnes již neuzavřený hraniční čárou. (Marek Sekyra pro časopis Světlik)

 

malá konferenční místnost, 2. patro

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj