Kovaný Graz

přednáška o dějinách řemesla reprezentujícího dobovou evropskou tvorbu i krásu kovářského a zámečnického řemesla od 15. století do současnosti

středa 21. 2. 2018, 18.00 hodin 

host. PhDr. Jan Mohr 

 

Hlavní město Štýrska je bohaté na umělecké památky všeho druhu, architekturou počínaje, přes sochařství a malířství místních chrámů i uměleckých sbírek, až po doklady uměleckého řemesla v různých materiálech. Země, kde dolování železné rudy a její zpracování, má velmi významné postavení v dlouhodobé historii, tak prezentuje v jejím centru, Štýrském Hradci nespočet památek uměleckého kovářství a zámečnictví několika staletí, se kterými se můžeme setkat na zdejší architektuře i v místních bohatých sbírkách muzeí. Odrážejí se v nich dějiny řemesla reprezentujícího dobovou evropskou tvorbu i krásu kovářského a zámečnického řemesla od 15. století do současnosti.

pořádá: Jan Mohr ve spolupráci s Rakouskou knihovnou KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj