Pád Říše Rakousko-Uherské (2/2)

pořad k výročí 100 let vzniku republiky

úterý 27. 11. 2018, 18.00 hodin 

přednáší: Václav Kříček a Bc. Jan Hnělička

 

V přednáškách bude vysvětlen a znázorněn pozvolný rozklad monarchie během roku 1918 s vyvrcholením na konci října a na začátku listopadu (Deutschösterreich, Československo, Království SHS, Polsko, Maďarsko atd.).

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

Pořad je finančně podpořen z Fondu vzdělávání SML a z dotace MK ČR.

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj