LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Biberštejnové

První majitelé Liberce a jejich putování střední Evropou ve 13. a 14. století

Přednáška vycházela z autorovy bakalářské práce obhájené na UHK v roce 2010 a seznámila posluchače s genealogií  šlechtického rodu Biberštejnů ve 13. a 14. století. Kolem prvních (písemně doložených) majitelů frýdlantského hradu, potažmo Liberce, panuje řada mýtů a nejasností, které se autor pokusil osvětlit a zároveň seznámil posluchače s novými fakty a souvislostmi, mezi něž patří například to, že cesta Biberštejnů z Míšeňska do Frýdlantu vedla zřejmě přes Slezsko. Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj