Moderní arabské myšlení a kultura

přednáška - reakce arabského světa na moderní dobu

čtvrtek 15. 11. 2018, 18.00 hodin 

host: PhDr. Terezie Dubinová, kulturoložka, hebraistka

 

Přednáška se věnuje reakcím arabského světa na moderní dobu. Zmíní složitost arabské identity, pan-arabismus a pan-islamismus, sekulární a islámský feminismus, vliv akademického směru zvaného "orientalismus", kulturní, společenské a politické souvislosti současného zhroucení mnoha arabských politických režimů.

Lektorka čerpá z účasti na kurzu "Současné arabské myšlení a kultura" na univerzitě v Haifě, Izrael, přednášeném izraelskou Arabkou, křesťankou.

pořádá: KVK v Liberci

vstupné dobrovolné

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu kultury a cestovního ruchu SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj