Šlechtické rody a náš kraj: Gallasové

přednáška

středa 6. 3. 2019, 17.00 hodin

host: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

 

 

pořádá: Liberecká vlastivěda ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

vstupné: 20 Kč

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj