Jak chápat a vnímat problémy malých dětí v současné době? (Montessori metoda)

přednáší: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Přednáška je plánována do 19.00 hodin.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj