Lužice a Lužičtí Srbové

úvodní přednáška k Roku Lužických Srbů

pátek 20. 9. 2019, 18.00 hodin 

přednášející: Mgr. et Mgr. Eliška Oberhelová, místopředsedkyně Společnosti přátel Lužice 

 

pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s.

velkýsál, 2. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj