Symbolika biblické fauny a flóry

Symbolika biblické fauny byl název poslední ze čtyř přednášek ThMgr. Michala Krchňáka, které proběhly v rámci cyklu

O čem vše je Bible? Upozornila především na skutečnost, že kromě běžného výskytu

a užití zvířat v biblických dobách je fauna často nositelem symbolického významu.

Přednášky byly finančně podpořeny z Kulturního fondu Statutárního města Liberec. Plakát.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj