O JIZERSKÝCH HORÁCH - Koncentrační, pracovní, zajatecké a jiné tábory v prostoru Jizerských hor a okolí

Přednáška Ivana Rouse ze Severočeského muzea v Liberci představila komplexní problematiku táborových zařízení na Liberecku. Úvod věnoval definici a vymezení zkoumané problematiky i geografického záběru, jehož střed tvořily Jizerské hory. Následovala část "Příčiny vzniku táborů", na kterou navazoval krátký exkurz do dějin průmyslu na Liberecku. Klíčem k pozdějšímu vzniku pracovních a  jiných táborů byly opuštěné továrny v horských údolích na Liberecku a Jablonecku. Největší část se týkala táborů rozdělených na sekce: Koncentrační, zajatecké, pracovní, RAD a odsunová střediska. Přednášku uzavíralo téma podzemních továren na Liberecku a Jablonecku, ale i na polské straně. plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj