LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Archiv Matouše Konečného a studium kněžského dorostu Jednoty bratrské v druhém desetiletí 17. století

Seznámení s novými badatelskými poznatky o životě a studiu bratrských mládenců v předbělohorském období na základě unikátního nálezu písemné pozůstalosti posledního mladoboleslavského biskupa Jednoty bratrské. Předášela PhDr. Markéta Růčková. Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj