O JIZERSKÝCH HORÁCH - Co nového mezi ptačími obyvateli Jizerských hor?

Co nového mezi ptačími obyvateli Jizerských hor? Mgr. Martin Pudil, Severočeské muzeum v Liberci

Teprve v průběhu 19. století lze mluvit o tom, že se přírodovědci začali zajímat  po Krkonoších také o Jizerské hory. Přesto byli znalosti o ptačí fauně značně kusé až do druhé poloviny 20. století. Od té doby již začíná být tomuto pohoří věnována patřičná pozornost ornitologů. Přesto ještě i v současnosti stále zjišťujeme druhy ptáků do té doby v Jizerských horách nezaznamenané. Důvodem je jednak stále lepší prozkoumanost pohoří a také šíření druhů a osidlování nových území. Příkladem posledních let je například zahnízdění jeřábů popelavých. Přednáška přiblíží změny, které v ptačí fauně Jizerských hor proběhly v posledních letech.  A to nejen z hlediska hnízdících druhů, ale také druhů, které Jizerskými horami jen migrují.

plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj