"Co proti mně máš, že jsi ke mně tento týden nepřišel?" aneb Každodenní život ve středověkém Velikém Novgorodě

Tématem přednášky je nahlédnutí do každodenního života obyvatel středověkého Velikého Novgorodu na základě dochovaných nápisů na březové kůře z období 11.-15. století.

Součástí přednášky bude seznámení s pramenem a tematickými okruhy dochovaných zpráv. Zvláštní pozornost bude zaměřena na vzdělávání dětí a na život žen v jednom z nejstarších ruských měst.  Plakát

přednáší: PhDr. Pavel Smrž (KHI FP TUL)

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj