LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Velká Češka Karolina Světlá

Dne 3. února 2010 proběhla u příležitosti 180. výročí narození [24.2.1830-7.9.1899]  VELKÉ ČEŠKY, spisovatelky Karoliny Světlé, přednáška pana Pavla Bulíře, potomka rodu Mužáků. Byla zaměřena na fakta a souvislosti, které nejenom ovlivnily spisovatelčino dětství, ale následně i celý její život. Ve stručnosti zmínil, že se Světlá, vlastním jménem Johanka Rottová, narodila roku 1830 v Praze. Vyrůstala v měšťanské rodině, kde na ni nejvíc působila babička, ale jinak byla její výchova podle tatínkových představ německá. Velmi těžce snášela školní léta strávená v poněmčelém ústavu, která přispěla k jejímu podlomenému zdraví,  ale současně v ní probudila touhu po vzdělání. Ještě na škole se pokusila o první literární pokusy, když se o nich dozvěděl otec, školu ji zakázal. V roce 1843 poznala učitele hudby Petra Mužáka, který v ní prohloubil vlastenectví. Toho si v roce 1852 vzala. Narodila se jim dcera, která krátce po porodu zemřela. Po této osobní tragédii zaměřila Světlá veškerou pozornost ke své tvorbě. S manželem žili v Praze, ale každé prázdniny odjížděla do jeho rodiště Světlé pod Ještědem. Tento kraj se stal pro její tvorbu důležitý.Po roce 1890, kdy se její zdravotní stav nelepšil a po smrti svého manžela, ustala v literární práci. Od roku 1887, kdy byla naposledy na Ještědsku, neopustila Prahu a po dlouhé nemoci roku 1899 zemřela.O četnosti prací, o jejich významu pro tehdejší českou společnost výrazněji hovořeno nebylo.V závěru přednášky byl použit pomocný pracovní videozáznam přednášejícího z pražského prostředí, který posluchačům přiblížil místa, která souvisela tématem přednášky.  Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj