PAMÁTKY KOLEM NÁS - Technické stavby a industriální architektura v Liberci

Technické stavby a industriální architektura v Liberci

Bc. Petr Freiwillig, NPÚ ÚOP v Liberci

Obsah přednášky objasňoval, proč se památková péče zabývá i technickými stavbami, zazněla definice kulturní památky obecně a ve vztahu k technickým památkám. Dále byla přednáška věnována konkrétním technickým stavbám na území Liberce. Z velkého množství staveb byly vybrány takové, které jsou nějakým způsobem zajímavé, charakteristické nebo významné. Byl stručně nastíněn historický vývoj průmyslu a dopravy na území Liberce a zmíněna rozhodující úloha textilní výroby. 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj