Roční účetní závěrka podnikatelů za rok 2009

S oblíbenou lektorkou si připomeneme a prohloubíme znalosti o návaznostech prací na roční účetní závěrce s důrazem na daňové problémy.

Součástí semináře bude i informace o změnách v účetních výkazech, o rozšířeném obsahu přílohy účetní závěrky pro rok 2009, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, včetně zveřejňování obsahu účetní závěrky.

přednáší: Ing. Ivana Pilařová

cena: 1 500 Kč

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj