Můj otec George Voskovec

Festival Americké jaro 2015

pondělí 4. 5. 2015, 18.00 hodin

pořádá: Festival Americké jaro ve spolupráci s KVK v Liberci

 

Život a dílo Jiřího Voskovce v Americe z pohledu jeho dvou adoptovaných dcer. Promítání dokumentárního filmu a diskuse s režisérkou Libuší Rudinskou (www.rudinska.cz).

 

velký sál, 2. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj