Kde končí svět?

výstava výtvarných prací dětí z mateřských a základních škol

od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2014 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj