Výtvarný kurz v přírodě - léto 2014

výstava výtvarných prací

od 28. 8. do 27. 9. 2014 

pořádá: Mgr. Ilona Chválová ve spolupráci s KVK v Liberci

 

Zájemci o výtvarný projev se tradičně setkávají na týdenních malířských pobytech v přírodě s malířkou a pedagožkou Mgr. Ilonou Chválovou již více než 10 let. Lektorka má bohaté zkušenosti s vedením výtvarných dílen doma i v zahraničí a výběr účastníků není nijak omezen věkem nebo výtvarnými zkušenostmi. Každý kurz je velmi intenzivní, dílčí úkoly jednotlivých dnů na sebe vždy navazují a jsou zaměřeny především na celkový rozvoj každé tvůrčí osobnosti. Výsledky tohoto pracovního úsilí jsou vždy pozoruhodné a letos je bude možné opět zhlédnout v září v liberecké knihovně. 

předsálí 2. patro a galerie 3. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj