Vernisáž výstavy Janez Puhar 

Výstavu zahájí J. E. Smiljana Knez, velvyslankyně Slovinské republiky v Praze.
Součástí programu bude přednáška paní Petry Puhar o životě a díle fotografa Janeze Puhara.

 

8. 1. 2015 od 17.00 hodin 

pořádá: Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze ve spolupráci s KVK v Liberci

 

JANEZ PUHAR (26. srpna 1814 – 7. srpna 1864)

Slovinec, kterému se roku 1842 jako prvnímu na světě podařilo vytvořit fotografii na skle.

Ze spolupráce Národního technického muzea s Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze vzešla výstava, připomínající nedoceněnou osobnost slovinského vynálezce Janeze Puhara, od jehož narození 26. srpna roku 2014 uplynulo 200 let. Tento kněz byl mimořádně vzdělaným umělcem a vědcem. Ovládal několik jazyků, psal básně, výtečně kreslil a maloval, hrál na několik hudebních nástrojů, které si sám vyráběl, a věnoval se přírodním vědám.

Do dějin fotografie se nesmazatelně zapsal, když již v roce 1842 objevil inovativní přenos fotografie na skleněné desky. Za svůj vynález dosáhl světových ocenění, stal se členem Francouzské akademie věd a získal několik medailí na světových výstavách. Popularizaci však jeho vynález nezískal a dnes je mimo oblast Slovinska neznámý.

Význam jeho práce vyzdvihuje právě tato výstava, která seznámí návštěvníky s jeho odkazem a životním příběhem.

Krajská vědecká knihovna v Liberci mohla díky navázané spolupráci s Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze tuto výstavu z Národního technického muzea zapůjčit a vystavit v prostorách knihovny (ve 2. patře) v lednu 2015.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj