Výstava maleb U3V

letošní náměty - mapy, hudební motivy, hra stínů, abstraktní malba, surrealistické motivy, detaily přírody, ...

od 30. 5. do 29. 6. 2017 

pořádá: Centrum dalšího vzdělávání TUL, KVK v Liberci

 

 

Malujeme ve třech kurzech zátiší, krajiny, ale nevětší časový úsek věnujeme tematické malbě a práci s barvou a kompozicí. Letošními náměty byly např. mapy, hudební motivy, hra stínů, abstraktní malba, surrealistické motivy a detaily přírody.

umístění: galerie, 1. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj