Nechte nás žít a růst

výstava nejlepších žákovských prací z 20. ročníku výtvarné soutěže k Mezinárodnímu dni zvířat

od 6. 10. do 31. 10. 2017 

pořádá: Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec, KVKv Libreci

 
 

Již dvacátý ročník tradiční soutěže pro žáky základních škol Libereckého kraje proběhl ve znamení těžko uchopitelného tématu: Nechte nás žít a růst! Toto téma bylo vypůjčeno z mezinárodní kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí a udržet ekosystémy našich běžných původních druhů v rovnováze, tak aby nedocházelo k jejich vymírání. Přispět k tomuto těžkému cíli může každý z nás tím, že nebude lhostejný a bude chránit přírodu v místě svého bydliště.

Soutěž byla věnována živočichům, kteří se nám na první pohled mohou zdát zbyteční a mnohdy se jich i bojíme. Různý hmyz, hadi a jím podobní mají však nezastupitelnou roli v ekosystému.

Tato tradiční výtvarná soutěž s tematikou zvířat každoročně usiluje o zamyšlení nad vztahem každého z nás k živé přírodě. Klade si za cíl poznávat živočichy různých biotopů a dává prostor vyjádřit své myšlenky v obrazech.

Výstava nejlepších prací vytvořených různými technikami je k vidění od 6. do 31. října 2017 již tradičně v suterénu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Bližší informace k soutěži najdete na www.zooliberec.cz/archa.

umístění: -1. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj