Místa utrpení, smrti a hrdinství

výstava o vězních z českých zemí v nacistických koncentračních táborech

od 13. 10. - 28. 11. 2017 

pořádá: KVKLI, Historická skupina Osvětim, Památník Terezín

 

 

 

16. 10. v 17.00 hodin - komentovaná prohlídka výstavy s Asafem Auerbachem, jedním z "dětí" Nicholase Wintona

Výstava mapuje koncentrační a vyhlazovací tábory, které fungovaly v období nacismu. Je doplněna dobovými materiály těchto institucí a obsahuje autentické vzpomínky lidí, kteří běsnění fašistů přežili.

Ota Kraus, osvětimský vězeň a spoluautor knihy „Továrna na smrt“ byl i autorem scénáře první československé expozice v 16. bloku Osvětimského koncentračního tábora v roce 1950, ale i scénáře rozšířené expozice otevřené v roce 1970, 25 let po osvobození Osvětimi.

Po dalších deseti letech přišel Ota Kraus s myšlenkou otevřít putovní výstavu s tematikou Osvětimského tábora, umístěnou v Československu a snadno dostupnou mládeži a generacím narozeným po válce. Vytrvale se snažil získat podporu této myšlence, jejíž potřebnost stále více narůstala. Získat finanční prostředky na její realizaci se však nepodařilo. Po roce 1989 uvažoval o výstavě putující po okresních muzeích, kulturních domech, knihovnách, školách i městských úřadech. Své síly a čas věnoval prosazení této myšlenky až do konce svého života.

Historická skupina Osvětim při Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých po něm „převzala štafetu“ a s přispěním svých členů získala podporu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klíčovým pro realizaci se staly granty Česko-německého fondu budoucnosti a Nadačního fondu obětem holocaustu, přispěla i Federace židovských obcí a Židovská obec Praha: konečně jsme mohli začít s realizací. Předseda Historické skupiny Osvětim, Robert Batěk, se ujal organizace přípravy, scénář vytvořený docentem Vojtěchem Blodigem  se stal podkladem pro výtvarné řešení, kterého se ujal akademický architekt Václav Hejna.

Výstavní soubor 28 mobilních panelů má trvale platnou historickou i výchovnou hodnotu. Seznamuje se vznikem koncentračních táborů v Německu bezprostředně po uchopení moci Adolfem Hitlerem.  Ukazuje, kdo tábory připravoval, z jaké zvrácené ideologie vycházel: ideologie postavené na nenávisti, potlačování lidských práv, nemilosrdného potlačování sebemenšího projevu nesouhlasu, rasismu, antisemitismu, xenofobie, což nakonec vedlo k výstavbě vyhlazovacích táborů – továren na smrt. Seznamuje s osudy vězňů z českých zemí po roce 1939, jednotlivců i celých etnických skupin, pronásledovaných a vězněných pro své politické smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu pleti či „rasový“ původ. Používá k tomu fotografie, fotokopie dokumentů, vysvětlující průvodní text.

Jakýmsi epilogem k výstavě je několik posledních panelů, jejichž záměrem je varovat před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními a antisemitskými projevy, které nacházejí sympatizanty především mezi mladými lidmi, kteří, často z neznalosti a neinformovanosti, jsou ochotni těmto projevům naslouchat a ztotožňovat se s jejich primitivní přímočarou propagandou.

 

umístění: 1. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj