Pěší lávka v Jablonci nad Nisou

výstava z cyklu Kolem vody, přes vodu. Od města k městu

od 3. 4. do 26. 4. 2018 

pořádá: KVK v Liberci

 

 

Situace, kdy automobil je stále považován za základní dopravní prostředek a to i na území měst a obcí, se stala podnětem k úvahám, jak přispět k její změně. Tento fenomén, jenž je postupně přehodnocován, je v rámci mnoha zemí Evropy nahrazován novým, upřednostňuje hromadnou dopravu a všude tam, kde je to možné, podporuje dopravu cyklistickou a pěší pohyb lidí.

Pojďme si říci, jak pěší a cyklistické spojnice ve městě podpořit.

 

Jako ukazatel možných přístupů, jak se k problematice postavit, jsme vybrali studentské práce FSv ČVUT z ateliéru Petra Šikoly, Václava Dvořáka, Aleše Vaňka a Michala Netušila.

Nabízejí pohled, jak se vypořádat s obdobnou situací v Jablonci n. N., kde terénní sníženinu okolo Lužické Nisy v místě bývalé tržnice překlenují lávkou a vytvářejí tak spojnici obou břehů údolí. Na jedné straně centrum města, na druhé vlaková zastávka.

 

Přijďte si návrhy prohlédnout, vyberte podle Vás nejlepší a přidejte se do diskuse, která místa na území našeho města by si zasloužila obdobný zásah a přispěla tak k jeho větší provázanosti.

 

Projekt Kolem vody, přes vodu. Od města k městu vznikl s vizí připravit podklady a otevřít diskusi o možnostech přiblížení cyklistické dopravy a pěšího pohybu obyvatelům Liberce a vytvoření návazností v rámci regionu s poukazem na hodnotná místa, která na svou spojnici stále čekají.

 

umístění: Galerie nad kavárnou, 1. p.

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj