VÍDEŇSKÁ ARCHITEKTURA KOLEM ROKU 1900 - WIENER ARCHITEKTUR UM 1900

Tato fotografická výstava se věnovala rozšiřování města Vídně na přelomu století. Na stavební obnově Vídně, v roce 1883 stále ještě 10. největšího města světa, se na konci 19. století zásadním způsobem spolupodílel Otto Wagner, který položil základní kámen plošného územního plánu. Výstava obsahovala 50 barevných fotografií 40x50 cm 

Ojedinělá příležitost zhlédnout památky vídeňské secese u nás v Liberci.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj