Den čtenářů na Valdštejně

pasování dětí a přijímání do Řádu čtenářského

úterý 11. června 2013

pořádá: pobočka KVK Vesec

V úterý 11. června 2013 se konal Den čtenářů na hradě Valdštejn. Z pobočky Vesec se ho zúčastnily čtyři dívky. Do Turnova jsme přijely dost brzy, abychom před hlavní akcí mohly navštívit i zdejší knihovnu. Odtud jsme se autobusem přemístily pod hrad Valdštejn a příjemnou procházkou jsme se vydaly na hrad. Na Valdštejn jsme přišly ve chvíli, kdy už začínal hlavní program v kapli sv. Jana Nepomuckého: pasování dětí a přijímání do Řádu čtenářského a také deset nejlepších dětí bylo přijato do řádu Rytířů krásného slova za Liberecký kraj. Pasování se ujal král Jan a královna Eliška. Po skončení obřadu se děti odebraly do Modrého salonku, kde je čekala divadelní pohádka. Na závěr se účastníkům věnaval pan kastelán stylově oblečený do středověkého šatu. Cestou zpátky jsme ještě navštívily rozhlednu Hlavatici a galerii dřevěných soch v plenéru. Byl to krásný závěr celého školního roku s knihou.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj