Kde končí svět

literární a výtvarná soutěž

uzávěrka soutěže 20. září 2013  

pořádá: pobočka Vesec KVK v Liberci

V březnu vyhlásila vedoucí pobočky ve Vesci, v rámci uvedeného projektu, výtvarnou a literární soutěž. Záštitu nad soutěžemi převzaly spisovatelka Eva Koudelková a ilustrátorka Jarka Vaňová. 

 

 

Výtvarná soutěž – hodnocení dle věkových kategorií

1. místo                     Lenka Pierotská – 5 let MŠ Malínek

2. místo                      Marek Dudík – MŠ Dětská

3. místo                      Vítek Stromský – 6 let MŠ Malínek

čestné uznání           Andělka Pospíšilová MŠ Dětská

        Dorotka Vašáková – 4 roky

        Terezka Stejskalová  – MŠ Dětská

        Karlička Martínková – 5 let MŠ Malínek

1. místo                       Klárka Beránková – 7 let ZŠ Vesec

2. místo                        Markétka Honsejková – 7 let ZŠ Vesec

3. místo                        Kuba Novák – 7 let ZŠ Vesec

1. místo                        Vendulka Honsejková – 4. tř. ZŠ Vesec

2. místo                         Klárka Nováková – 3. tř. ZŠ Vesec

3. místo                         Nikolka Hoření – 3. tř. ZŠ Vesec

Cena knihovníka:      Vendulka Honsejková, Kateřina Klingerová

Zvláštní kategorie:    ZUŠ+společné práce

1. místo                           Daniel Klepl – 9 let

2. místo                           Sophie Konstantini – 8 let

3. místo                           společná práce – 5.C tř., 2. ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26  – třídní                                                                   učitelka J. Pokorná

čestné uznání                Pavlína Fuchsová – 9 let 

Přes padesát dětí a dospělých se sešlo na vernisáži dětských prací, vzešlých z výtvarné soutěže Kde končí dvět? Vernisáž zahájily dívky z pěveckého souboru paní učitelky Jaroslavy Pokorné (ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou). V úvodu také zazněla pohádka Kde končí svět? od Zbyňka Malinského.

Po uvítání účastníků vernisáže se ujala slova paní Dr. Eva Koudelková, která se věnovala vyhodnocení literání soutěže, vyhlášené pod stejným názvem. Úryvky z prací, zaslaných do soutěže zazněly v průběhu podvečera. Následovalo vyhodnocení 5 kategorií malých výtvarníků. Celkem jsme odměnili knižními cenami, které do soutěže věnovalo nakladatelství Triton, s. r. o. 22 dětí. Vernisáž byla ukončena přípitkem, ale večer pokračoval: děti si hrály a dospělí si vybírali knížky (a také obráceně).

Saša Bezděková, vedoucí pobočky

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj