Ostašovské slavnosti

účast pobočky KVK v Liberci v Machníně na Ostašovských slavnostech

sobota 26. 4. 2014, 10.00 hodin 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Machnín

 

V sobotu 26. dubna 2014 se Krajská vědecká knihovna v Liberci, pobočka Machnín zapojila do Ostašovských poutních slavností.

Myslím, že se účastí na slavnostech dostala knihovna opět do čerstvého povědomí místních obyvatel. K tomu jistě přispělo i grafické zpracování mnoha nových upoutávek, např. chlapce zvoucího k návštěvě knihovny, vystřihovací kočičky, omalovánek s motivem zvířátek pro nejmenší návštěvníky, plakátů s přehledem všech poboček knihovny i nových záložek. 

Knihovnu jistě zviditelnil i Zdeněk Rakušan, který mnohé návštěvníky přilákal svými hlavolamy vyrobenými převážně ze dřeva.

Slavností se zúčastnily i ředitelka knihovny Mgr. Blanka Konvalinková, zástupkyně ředitelky PhDr. Dana Petrýdesová a další.

Přes občasné přeháňky počasí, před kterými jsem byli ukryti pod velkou celtou, se akce velmi podařila.

Jsem ráda, že organizační výbor Spolku přátel Ostašova pozval pobočku KVK v Liberci v Machníně k účasti na Ostašovských poutních slavnostech, k léty prověřené místní atrakci. Za svoji osobu to beru jako vyznamenání. 

Vlaďka Sodomková, vedoucí pobočky Machnín

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj