Slavení jara

pořad o jarních zvycích

úterý 19. 5. 2015, 14.00 hodin 

host: Mgr. Bohunka Krámská, etnografka

 

 

 

Pořad pro děti o jarních zvycích a svátcích, jak je prožívali naši předci, aneb od svátku sv. Jiří do oslavy sv. Petra a Pavla.

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Ruprechtice

 

V úterý 19. 5. se na pobočce v Ruprechticích uskutečnila beseda pro děti 2. - 3. tříd ZŠ Vrchlického s historičkou a etnografkou Mgr. Bohunkou Krámskou. Vyprávěla dětem o slavení jarních svátků, které byly spojeny s postavami svatých, kteří jsou připomínáni v tomto ročním období. V 19. a počátku 20. století měla jejich oslava a s nimi spojené zvyky nezastupitelné místo v životě společnosti.  Děti zvlášť zaujal příběh a oslavy spojené se sv. Janem Nepomuckým, jehož některé sochy znaly z různých mostů. Lektorka své vyprávění doplnila zajímavými fotografiemi ze sbírek Severočeského muzea i památkami, které se nacházejí na území Libereckého kraje.

Mgr. Pavla Bajerová, vedoucí pobočky Ruprechtice

 

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj