Zpíváme si s knížkou

pořad výchovy ke čtenářství

pondělí 8. 6. 2015, 14 hodin

hosté: Aleš Ressler a  Eva Kordová  z Turnova 

 

Pořad výchovy ke čtenářství pro žáky prvních tříd základních škol, s písničkami a soutěží.

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

 

V 16 hodin budou žáci prvních tříd ZŠ Aloisina výšina „pasováni na čtenáře“.

Dostanou knihu  z projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.  Slavnost proběhne za účasti rodičů. 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj