Pohádky o Poseidónovi a Amfitrítě 

pořad z cyklu Augustýnkovo pohádkové putování za podmořskými bytostmi

pátek 22. 1. 2016, 17.00 hodin 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj