Podzim a my

pořad pro děti z MŠ Machnín

středa 27. 9. 2017, 9.00 hodin 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Machnín

 

 

Lektorka Hana Langrová si pro děti z mateřské školy připravila vyprávění o podzimu, lidových zvycích a svátcích. Bude si s dětmi povídat a srovnávat jaký je náš život a s životem našich předků.

Na konci pořadu se bude soutěžit o nejhezčí podzimní básničku a její pohybové ztvárnění. 

Pořad je finančně podpořen Fondem kultury a cestovního ruchu.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj