Co nás čeká na kurzech trénování paměti

pořad z cyklu Trénování paměti

na pobočce Králův Háj

termíny a čas: 11., 18. a 25. 9. 2018,  od 15.00 hodin 

host: Dagmar Hajflerová, lektorka

 

 

 

Posláním kurzů tréninku paměti je posílení funkce paměti a procvičování různých technik pro zapamatování, uchování a vybavování informací. V kurzech pro začátečníky jsou účastníci postupně seznámeni se základními mnemotechnickými pomůckami. Výraznými nástroji při tvorbě mnemotechnik jsou asociace a vizualizace, Při zapamatování a následném vybavení informací je nesmírně důležité soustředění. Klient zažívá příjemný pocit z toho, že si je schopen zapamatovat tak neuvěřitelné množství informací. Zvýší se mu sebevědomí a k novým informacím začne přistupovat s pozitivním očekáváním, že si je zapamatuje, a to samozřejmě ovlivňuje výsledek. Výuka není orientována výhradně na zvýšení kapacity mozku, ale především na to, abychom minimalizovali problémy s pamětí v běžném denním životě našich klientů

Vyzkoušíme některé techniky např.: Akrostika, Akronyma, Kategorizace, Loci, Zapamatování pomocí příběhu, Paměťové háčky atd.

místo konání: pobočka Králův Háj

Pořad je finančně podpořen z Fondu kultury a cestovního ruchu

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj